Uncategorized

  बंद फैक्टरीयां, बिक रहे कारखाने कई हजार,  जब नौजवां दर-दर भटके बेरोजगार, तब क्या करोगें ? जल, जंगल, जमीन लुट गयी गरीब की, ...
जगातील उत्कृष्ठ समजल्या जाणाऱ्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मूलभूत गोष्टी मिळविण्यासाठी आंदोलनं करावी लागत आहेत. चांगले शिक्षण, चांगले अन्न, आणि इतर गरजेच्या...
आज आपला देश नक्की कोणत्या मार्गावर वाटचाल करीत आहे तेच कळत नाहीये. मागील 10 दिवसांपासून घडणाऱ्या गोष्टींमुळे कित्येकांचा संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवरून विश्वास उडाला आहे. झाले...