CJI case, Supreme Court Injustice, protest against injustice

आज आपला देश नक्की कोणत्या मार्गावर वाटचाल करीत आहे तेच कळत नाहीये. मागील 10 दिवसांपासून घडणाऱ्या गोष्टींमुळे कित्येकांचा संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवरून विश्वास उडाला आहे. झाले...