Education, privatization in education, commercialization of education, sale of education

जगातील उत्कृष्ठ समजल्या जाणाऱ्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मूलभूत गोष्टी मिळविण्यासाठी आंदोलनं करावी लागत आहेत. चांगले शिक्षण, चांगले अन्न, आणि इतर गरजेच्या...

दिसंबर 2017 में महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा से संबंधित दो फैसले लिए, जिनके शिक्षा पर बहुत बुरे और दूरगामी परिणाम होंगे। दिसंबर...