Successful struggle of research scholar

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील विविध विभागातील एम.फिल. आणि पी.एच.डी. विद्यार्थी संशोधकांनी विद्यावेतन खंडित करण्याच्या विद्यापीठाच्या निर्णयाविरुद्ध आंदोलन पुकारले. एम.फिल. करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विद्यापीठ ५००० रु....