Farmer’s issues, attack on farmers,

वर्षानुवर्ष राब-राब राबतोय, एका विशिष्ठ कारणासाठी. उत्पादनासाठी कायम मेहनत करतोय   पुरेसे अन्न मिळावे म्हणून देशासाठी. एकाच ध्येयाकडे लक्ष्य ठेवतोय, सर्व लोकांची भूक भागवण्याकडे. राष्ट्र...